PGS.TS: Phạm Văn Lợi

Viện trưởng

Số điện thoại: 04.3771.3274 - 0987.734983

Email: isemvietnam@gmail.com; loipv2004@yahoo.com

 

Ths. Bùi Hoài Nam

Phó Viện trưởng

Số điện thoại: 04.3851.3870 - 0979.767.703

Email: nambh76@yahoo.com.vn