VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG - TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy – Hà Nội - Điện thoại: +84 (24) 37 713 275 / Fax: +84 (24) 37 713 275

Email: info@esi.gov.vn / http://esi.gov.vn