Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 6

Ngày 7/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2052/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 6. Bộ trưởng giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam và các đơn vị có liên quan khác xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành.

​Đây là sự kiện diễn ra 3 năm/lần, nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có tác phẩm điện ảnh, truyền hình có giá trị, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.

Năm nay, Ban tổ chức Liên hoan phim kêu gọi các tổ chức, cá nhân sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình có ý tưởng đột phá, sáng tạo với thông điệp sâu sắc về bảo vệ môi trường, phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, mất đa dạng sinh học, được thể hiện qua 5 thể loại gồm: Truyện ngắn, tài liệu, khoa học, phóng sự, hoạt hình có đề tài về môi trường.

Dự kiến Liên hoan phim sẽ có tổng số 21 Giải thưởng, trong đó có 1 giải “Việt Nam Xanh” là giải cao nhất được lựa chọn trong số phim đứng đầu các thể loại phim dự thi. Ngoài ra, mỗi thể loại phim có 1 Giải A, 1 Giải B và 2 Giải Khuyến khích. Giải “Việt Nam Xanh”  được thưởng 30.000.000 đồng; Giải A: 20.000.000 đồng; Giải B: 12.000.000 đồng; Giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng kèm theo Bằng chứng nhận của Bộ TN&MT.

Nguồn: vea