Bộ TN&MT: Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã trang trọng tổ chức Lễ Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Lễ Công bố.

​Buổi lễ nhận được nhiều sự quan tâm, tham dự của đại diện Quốc Hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia trong nước và quốc tế; các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu công bố, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết: Công tác quản lý và bảo vệ môi trường đang đứng trước những thách thức lớn trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, hiện trạng, tác động và xu hướng các vấn đề có liên quan đến môi trường Việt Nam sẽ hỗ trợ cho việc xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách, kế hoạch và giải pháp nhằm quản lý và bảo vệ môi trường. Thực thi Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm một lần; hằng năm, lập báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 nhằm đánh giá tổng quan môi trường của Việt Nam trong kỳ phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 được xây dựng trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng và các khó khăn, thách thức của công tác bảo vệ môi trường trong quá trình đổi mới, phát triển hiện nay. Đặc biệt, nội dung của Báo cáo đã được sử dụng phục vụ cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường được Chính phủ tổ chức vào ngày 24 tháng 8 năm 2016 vừa qua cũng như sử dụng  cho việc tham mưu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

"Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 sẽ là tài liệu hữu ích không chỉ cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu mà còn đối với tất cả chúng ta, những người đã, đang và sẽ góp sức mình bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước." - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng

 

Giới thiệu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng cho biết: Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 gồm 10 chương. Đánh giá về hiện trạng môi trường Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2015, Báo cáo cho thấy, với sự nỗ lực trong công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm, chất lượng môi trường nước, không khí, cảnh quan môi trường của một số khu vực đô thị đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, chất lượng môi trường tại một số nơi vẫn đang tiếp tục bị suy giảm. Tại các điểm, nút giao thông, các công trường, khu vực xây dựng, ô nhiễm không khí có dấu hiệu gia tăng, nhất là trong các đô thị lớn. Ô nhiễm và suy thoái chất lượng nước tiếp tục xảy ra ở vùng trung lưu và hạ lưu (đặc biệt là các đoạn chảy qua khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng nghề), thậm chí, ô nhiễm còn có xu hướng mở rộng phạm vi lên một số khu vực thượng nguồn, vùng nông thôn,…

Cũng theo báo cáo, trong giai đoạn vừa qua, Đảng và Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo tới công tác bảo vệ môi trường. Chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từng bước được bổ sung, hoàn thiện. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Qua đó, nhiều vấn đề môi trường đã được xử lý, mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường chậm lại. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều tồn tại; nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Nhiều địa phương còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng, người dân. Hệ thống pháp luật, quy chuẩn còn nhiều bất cập, thiếu khả thi; thiếu quy định, tiêu chí, công cụ để sàng lọc, lựa chọn dự án đầu tư, công nghệ sản xuất, xử lý môi trường, kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp,…

Từ các phân tích của Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, đồng thời, trên cơ sở những chỉ đạo, định hướng của Quốc hội và Chính phủ, Báo cáo cũng đề xuất một số kiến nghị như: Rà soát sửa đổi Luật Đa dạng sinh học và các luật liên quan nhằm hình thành khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, thống nhất và hiệu quả hơn để quản lý, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; nghiên cứu xây dựng Luật Không khí sạch; xem xét phương án nâng tầm cơ quan quan lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương, tương xứng với yêu cầu của thực tiễn; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, công trình lớn có nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường cao do Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư,...

Sau Lễ công bố, Bộ TN&MT sẽ gửi Báo cáo tới các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân để phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách phát triển, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển đất nước một cách bền vững và thịnh vượng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ban chủ tọa: từ trái sang phải: Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng

Ông Nguyễn Văn Thùy, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường

Toàn cảnh Lễ Công bố

Nguồn: vea