CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

         Viện Khoa học Môi trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường Số hiệu VIMCERTS 202 (cấp lần 1) theo Quyết định số 1890/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
          Với hệ thống  thiết bị hiện đại, được kiểm chuẩn và hiệu chuẩn theo đúng quy định, cùng với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quan trắc môi trường, tư vấn môi trường, hiện nay chúng tôi tập trung triển khai các hoạt động, dịch vụ tư vấn về quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước.
          Các dịch vụ môi trường gồm:
- Quan trắc môi trường định kỳ
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
- Tư vấn lập báo cáo xả thải, cấp giấy phép xả thải
- Tư vấn cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu
- Tư vấn cấp giấy phép đăng ký chủ nguồn thải, lưu giữ, vận chuyển chất thải
          Để có thêm đầy đủ thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:
Phòng Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Viện Khoa học Môi trường
Địa chỉ: Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0437713274; email: phongthongtintuvanvadaotao@gmail.com