Chi đoàn Viện Khoa học Môi trường - Tạp chí Môi trường tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 5

           Ngày 25/5/2017, Chi đoàn Viện Khoa học Môi trường – Tạp chí Môi trường đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 5 với sự tham gia đông đủ của cán bộ, nghiên cứu viên của Viện.

        Tại buổi sinh hoạt khoa học, Ông Adachi, Chuyên gia tổ chức Jica, Cố vấn trưởng dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông đã trình bày nội dung về các chính sách quản lý môi trường ở Nhật Bản cũng như tình hình triển khai, thực hiện các chính sách này trong thực tế. Theo đó nội dung bài trình bày đã tóm tắt khái quát quá trình hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật về môi trường ở Nhật Bản; chính sách quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm nước, kiểm soát ô nhiễm không khí; kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường và bài học rút ra cho Việt Nam.     

            Các cán bộ, nghiên cứu viên đã tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi và đã nhận được sự trả lời đầy đủ từ phía chuyên gia Nhật Bản.

          Kết thúc, ông Phạm Văn Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường đã cảm ơn ông Adachi đã chuyển bị chu đáo bài trình bày và cung cấp nhiều thông tin rất hữu ích, giúp cán bộ, nghiên cứu viên của Viện cập nhật, bổ sung thêm kiến thức, có thêm nhiều ý tưởng nghiên cứu, xây dựng các nội dung nghiên cứu phù hợp, khả thi, có ý nghĩa.

         Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt khoa học: