Ngày 3/4, Chi đoàn Viện Khoa học môi trường đã tham gia chương trình trông cây của Ngành Tài Nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Một số hình ảnh của Chương trình:

 

 

Thực hiện: Chi đoàn Viện Khoa học môi trường