Công bố kết quả đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung

Nhận thức rõ trách nhiệm chính trị trước nhân dân đối với yêu cầu cấp bách sớm khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sinh kế người dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế.

​Sau khi xuất hiện sự cố môi trường biển nghiêm trọng làm hải sản chết hàng loạt tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế, được sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã huy động đội ngũ cán bộ đông đảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ, ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội và các địa phương liên quan triển khai Chương trình quan trắc, đánh giá chất lượng nước biển, trầm tích, các hệ sinh thái được thực hiện trên phạm vi 8 tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Nam và tiếp đó là chương trình đánh giá, xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh thái biển do sự cố môi trường được tiến hành trên phạm vi vùng biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. 
Kết quả quan trắc, đánh giá được thông qua tại Hội đồng thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học về các lĩnh vực: môi trường biển, sinh học biển, thủy văn, hải dương học, địa hóa, hóa học,… và đại diện các Bộ, ngành liên quan; đồng thời, tiếp thu ý kiến phản biện của một số chuyên gia trong nước và quốc tế. Theo đó, tính đến nay, việc quan trắc đánh giá hiện trạng, diễn biến và mức độ ô nhiễm của môi trường biển và các hệ sinh thái biển và ven biển 4 tỉnh miền Trung đã được áp dụng các quy trình, phương pháp trên cơ sở khoa học, đúng theo quy định của Việt Nam và phù hợp quốc tế.
Chất lượng môi trường nước biển và trầm tích biển tại các khu vực được quan trắc đều nằm trong giới hạn quy định của Quy chuẩn Việt Nam số QCVN 10-MT:2015/BTNMT, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh.
Tại các khu vực cách bờ 1,5 km thuộc Sơn Dương - Hà Tĩnh (diện tích khoảng 300 km2), cửa Nhật Lệ - Quảng Bình (diện tích khoảng 330 km2), hòn Sơn Chà - Thừa Thiên - Huế (diện tích khoảng 160 km2), do chịu tác động của dòng xoáy cục bộ, có một số thông số môi trường cao hơn so với các khu vực khác, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép, cần tiếp tục được quan trắc và giám sát chặt chẽ, thường xuyên.
Với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự cố môi trường đang có xu hướng giảm theo thời gian. 
Hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản ở khu vực sau những tác động của sự cố môi trường bị suy thoái mạnh cả về đa dạng sinh học và quy mô, nay đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tích cực.
Về chất lượng hải sản đánh bắt, theo số liệu giám sát của Bộ Y tế, từ ngày 28/4/2016 đến ngày 08/8/2016, kết quả kiểm nghiệm đánh giá mức độ an toàn của các mẫu hải sản lấy tại 4 tỉnh miền Trung cho thấy hàm lượng một số chất ô nhiễm trong hải sản đã giảm dần theo thời gian. 
Trong thời gian tới, để tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển ven bờ khu vực miền Trung, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động quan trắc, giám sát môi trường biển, đặc biệt là giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, kết nối dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệhiện đại trong giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường biển.
Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành cũng như cộng đồng dân cư trong việc giám sát các nguồn thải xả ra môi trường biển, nhằm nâng cao chất lượng môi trường, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ven biển thuộc bốn tỉnh miền Trung.

Mời xem và tải toàn văn bản Thông tin báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22 tháng 8 năm 2016 về kết quả điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường gây ra tại bốn tỉnh ven biển miền Trung tại đây!

(Nguồn: VEA)