Công điện của Thủ tướng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường

Sáng ngày 22/8/2016, Văn phòng Chính phủ đã có công điện số 556/CĐ-VPCP gửi UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban KH, CN&MT của Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn và các đơn vị có liên quan, mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường.


Theo Công điện, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường sẽ được tổ chức vào buổi sáng ngày 24 tháng 8 năm 2016 (bắt đầu từ 08 giờ) do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng với sự tham gia của các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam.

Hội nghị trực tuyến gồm điểm cầu tại trụ sở Chính phủ và điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, thành phần tham gia có Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban KH, CN&MT của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Nọi vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam.

Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có sự tham gia của Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND, Hội đồng nhân dân.

Tại Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình bày báo cáo về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, những tồn tại, thách thức và các giải pháp khắc phục. Các Bộ, cơ quan, địa phương sẽ có những báo cáo, tham luận về các vấn đề liên quan.

(Nguồn: VEA)