DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TẢI

 

 

STT

Tên bài báo

Tác giả

Địa chỉ đăng tải

NĂM 2015

 

 1.  

Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam

Đỗ Nam Thắng

Kỷ yếu Hội nghị  Môi trường toàn quốc lần thứ III (2010)

Tạp chí Môi trường, số 3 (2011)

 1.  

The biomass yielding process of xenobiotic degradation

Nyuk-Min Chong, ,

Shiu-Ching Tsai,

Thanh Nga Le

 

Science Direct (http://www.sciencedirect.com

/science/article/pii/S0960852410001616) (Volume 101, Issue 12/2010)

 1.  

Về phân định chức năng, nhiệm vụ quản lý  nhà nước trong lĩnh vực môi trường và đề xuất giải pháp hoàn thiện

Phạm Văn Lợi,  Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tạp chí Môi trường

(Số 5/ 2012)

 1.  

Các vướng mắc, bất cập của chính sách pháp luật về quản lý và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp

Phạm Văn Lợi,  Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tạp chí Môi trường

(Số 5/ 2012)

 1.  

Thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Hàn Trần Việt

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường,

(Số 12 (170) kỳ 2/2013)

 1.  

Những nguyên tắc trong phát triển hệ sinh thái công nghiệp

Hàn Trần Việt

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường,

(Số 13 (147) kỳ 1/ 2012)

 1.  

Hiệu quả áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết vấn đề môi trường-sức khỏe ở Việt Nam

Đỗ Nam Thắng, Nguyễn Hải Yến

Tạp chí Môi trường

(Số 9/2012)

 1.  

Cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt tại Thải Nguyên: thực trạng và giải pháp

 

Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Vân Anh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

(Số 95(07)/2012)

 1.  

Thực trạng điều kiện lao động và tình hình sức khỏe nữ công nhân và xưởng dệt Công ty cổ phần Dệt Hà Đông

Bùi Hoài Nam

Tạp chí Y học thực hành

(Số 11/2012)

 1.  

Ảnh hưởng ô nhiễm không khí đến sức khỏe của người dân sống xung quanh khu vực nhà máy xi măng Bỉm Sơn

Bùi Hoài Nam

Tạp chí Môi trường

(Số 12/2012)

 1.  

Đặc điểm đất than bùn đồng bằng sông Cửu Long, phát thải khí nhà kính và quản lý sử dụng bền vững than bùn

Trần Thị Thu Anh

Kỷ yếu hội Khoa học đất Việt Nam 2013

 1.  

Những vướng mắc, bất cập trong giải quyết bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Phạm Văn Lợi, Trần Mai Phương

Tạp chí Môi trường

(Số 1+2/2013)

 1.  

Một số vấn đề về mô hình cơ quan quản lý môi trường khu công nghiệp ở Việt Nam

Trần Mai Phương

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

(Số 24(182)/12-2013)

 1.  

Nâng cao hiệu lực pháp luật về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường

Phạm Văn Lợi

 

Tạp chí Công nghiệp

(Số 1+2/2013)

 1.  

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư vào công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Dương Xuân Điệp, Tạ Thị Thùy Linh

Tạp chí Môi trường

(Chuyên đề III, 2013)

 1.  

Kinh nghiệm về cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm tái chế

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lưu Thị Hương

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

(Số 11(169)/2013)

 1.  

Lượng hóa giá trị hấp thụ, lưu trữ cacbon rừng của Vườn quốc gia Cúc Phương

Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trần Văn Châu

Tạp chí Môi trường

(Số 12/2013)

 1.  

Lượng giá thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm không khí khu vực nhà máy xi măng Bỉm Sơn

Bùi Hoài Nam

Tạp chí  Tài nguyên và Môi trường

(Số 11 (169)/2013)

 1.  

Xây dựng mô hình Thành phố bền vững môi trường của các quốc gia ASEAN

Lê Thanh Nga

Tạp chí môi trường

(Số 7/2013)

 1.  

Mô hình bãi chôn lấp rác thải Sodokwon hợp vệ sinh tại Seoul, Hàn quốc

 

Bùi Hoài Nam

Tạp chí Môi trường

(Số 8/2013)

 1.  

Lượng hóa giá trị bảo vệ lưu vực nước đầu nguồn Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà

Nguyễn Hoàng Mai, Trần Văn Châu, Nguyễn Hồng Hạnh

Tạp chí Môi trường

(Số 10/2013)

 1.  

Thực trạng hiểu biết, tuân thủ các điều cấm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tham gia giám sát của cộng đồng

Bùi Hoài Nam, Tạ Thị Thùy Linh

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

(Số 3/2013)

 

 1.  

Lượng giá các lợi ích của giải pháp quản lý chất thải rắn đô thị tại Việt Nam

Đỗ Nam Thắng, Mai Thị Thu Huệ, Hàn Trần Việt

Tạp chí Môi trường đô thị

(Số 6/ 2013)

 1.  

Hạch toán quản lý môi trường trong doanh nghiệp và Lộ trình kinh tế xanh ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hoài

Tạp chí  Môi trường

(Số 12/2013)

 1.  

Phát thải khí metan trong nước thải công nghiệp và đề xuất giải pháp quản lý

Đỗ Nam Thắng, Trần Bích Hồng, Nguyễn Thị Thu Thảo

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

(Số 19/2013)

 1.  

Nghiên cứu việc thu hồi khí metan từ hệ thống xử lý nước thải một số nhà máy chế biến tinh bột sắn

Đỗ Nam Thắng, Dương Xuân Điệp, Trần Bích Hồng

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

(Số 2/2013)

 1.  

Lợi ích kép của ứng phó với biến đổi khí hậu: Cách tiếp cận mới cần thiết trong hoạch định chính sách về biến đổi khí hậu

Đỗ Nam Thắng, Dương Xuân Điệp

Tạp chí Môi trường

(Số 8/2013)

 1.  

Lượng giá các lợi ích của ứng dụng biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi tại Bình Lục, Hà Nam

Đỗ Nam Thắng, Trần Bích Hồng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

(Số 198/2013)

 1.  

Đề xuất sửa đổi công cụ kinh tế trong Luật Bảo vệ môi trường 2005

Đỗ Nam Thắng, Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tạp chí Môi trường

(Số 3/2013)

 1.  

Luật Bảo vệ môi trường và các chính sách và mô hình quản lý môi trường hiệu quả tại Hàn Quốc

Bùi Hoài Nam,  Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tạp chí Môi trường

(Số 6/2013)

 1.  

Kinh nghiệm quản lý chất thải rắn tại Đài Loan

Lê Thanh Nga

Tạp chí Môi trường

(Số 2/2014)

 1.  

Một số vấn đề về quản lý môi trường cụm công nghiệp tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp”

Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

 (Tập 117, số 03/2014)

 1.  

Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về kiểm soát ô nhiễm khí thải

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lưu Thị Hương, Nguyễn Hải Yến

Tạp chí Môi trường

(Số 3/2014)

 1.  

Chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Nguyễn Hải Yến

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

(Số 3 (185)/2014)

 1.  

Mối liên hệ giữa phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và kinh tế xanh

Hàn Trần Việt

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

(Số 10 (192) kỳ 2/2014)

 1.  

Giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức chính trị - xã hội

Nguyễn Thị Hồng Lam, Tạ Thị Thùy Linh

 

Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường  

(Số 13 (195)/2014)

 1.  

Thực trạng ô nhiễm và vấn đề kiểm soát ô nhiễm khí thải tại một số cụm công nghiệp ở Việt Nam

Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị Thu Thảo

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

(Số 14(196)/2014)

 1.  

Nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Phạm Văn Lợi, Trần Mai Phương

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

(Số 14(196)/ 2014)

 1.  

Công cụ chính sách pháp luật trong kiểm soát ô nhiễm khí thải của một số nước trên thế giới

Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (2014)

 1.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng phát triển bền vững

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hoàng Mai

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Số 5(187)/2014)

 1.  

Sự cần thiết xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước – nhìn từ góc độ chính sách

Phạm Văn Lợi, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hoàng Mai

Tạp chí Môi trường (Chuyên đề I/2014)

 1.  

Vai trò của giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trường

Tạ Thị Thùy Linh và Trần Thị Giang

số 1+ 2/2015, Tạp chí Môi trường

 1.  

Vấn đề môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do

TS. Nguyễn Hải Yến, ThS Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 19-(225).

 1.  

Nội dung cơ bản của Nghị định số 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

ThS. Trần Mai Phương

Tạp chí Môi trường, Số 1+ 2/2015

 1.  

Hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

PGS.TS Phạm Văn Lợi
 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kỷ yếu hội thảo “Sản xuất sạch hơn - bảo vệ môi trường và lợi ích doanh nghiệp”

 1.  

Phương pháp lượng giá thiệt hại tài nguyên rừng do chất diệt cỏ của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

PGS.TS Phạm Văn Lợi,; Th.S Bùi Hoài Nam; Nguyễn Huy Dũng -  Viện điều tra quy hoạch rừng, Trần Văn Châu - Tổ chức phát triển Hà Lan

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 11 (65), tháng 11/2015, trang 65-68

 1.  

Đánh giá thiệt hại gỗ rừng ngập mặn Cần Giờ do chất diệt cỏ của quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

PGS.TS Phạm Văn Lợi,; Th.S Bùi Hoài Nam; Nguyễn Huy Dũng -  Viện điều tra quy hoạch rừng, Trần Văn Châu - Tổ chức phát triển Hà Lan

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 12 (21), kỳ 1 tháng 12/2015, trang 21-23

 1.  

Đánh giá thiệt hại tài nguyên rừng A Lưới do chất diệt cỏ của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

PGS.TS Phạm Văn Lợi,; Th.S Bùi Hoài Nam; Nguyễn Huy Dũng -  Viện điều tra quy hoạch rừng, Trần Văn Châu - Tổ chức phát triển Hà Lan

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số  12/2015, trang 53-56

NĂM 2016

 

 

1.

 

 

Tăng cường phối hợp ngăn chặn hanh vi nhập khẩu trái phép chất thải nguy hại vào Việt Nam

Th.S Lê Thanh Nga

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số  2/2016, trang 28-29

 

2.

 

Tích hợp sản xuất sạch hơn với đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường

Hàn Trần Việt –

Trần Bích Hồng

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Số 8 – kỳ 2, tháng 4 năm 2016)

3.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công tác bảo vệ môi trường

Hàn Trần Việt – Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

4.

Bước đầu nghiên cứu đánh giá hiện trạng các loài chim nước di cư tại vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

5.

Đẩy mạnh các chính sách khuyến khích, hỗ trợ bảo vệ môi trường nước lưu vực sông

Hàn Trần Việt –

Trần Bích Hồng

Tạp chí Môi trường

Số 8/2016

6.

Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng sản phẩm các bon thấp tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hoài

Tạp chí Môi trường

Số 8/2016