Đề tài KH&CN cấp Quốc gia

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC Stt Tên đề tài Năm thực hiện Kết quả nghiệm thu Ghi chú   CẤP NHÀ NƯỚC 1 Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng lợi ích kép của bảo vệ môi trường ứng phó với biến...

Xem thêm