Dự án Đất ngập nước: Tuyển dụng 03 chuyên gia tư vấn

Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. 

​Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới, xây dựng năng lực hệ thống, thể chế và vận hành để quản lý có hiệu quả và giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và các sinh cảnh liên kết của các vùng đất ngập nước. 
Để thực hiện gói thầu ”Đánh giá vai trò và sự tham gia quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy của các bên liên quan và xây dựng các bản đồ khu đất ngập nước Thái Thụy”, dự án cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn (thời gian làm việc: từ 30 – 50 ngày). 
Yêu cầu chung: có thể sử dụng tiếng Anh, kỹ năng tin học tốt.
Yêu cầu chi tiết mời xem tại đây!
Địa chỉ liên hệ để nộp hồ sơ và biết thêm thông tin chi tiết:
Ban quản lý Hợp phần dự án đất ngập nước
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học
Tổng cục Môi trường
Địa chỉ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, phòng B201, nhà B, số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
Điện thoại/Fax: 04.3795 6868 (Máy lẻ 3111). 
Thư điện tử: wcp.bca@gmail.com.
Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30, ngày 14 tháng 09 năm 2016.

Nguồn: vea