Được sự đồng ý của lãnh đạo Viện Khoa học môi trường, Công đoàn Viện tổ chức nghỉ hè cho cán bộ, công chức, viên chức và gia đình năm 2020 tại huyện đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Với mong muốn mang lại không khí tươi vui, mới mẻ đặc biệt sau thời gian cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid 19, tăng cường tình đoàn kết, sự năng động, tạo động lực để các thành viên trong Viện hoàn thành các nhiệm vụ mới.

Chuyến đi đã diễn ra tốt đẹp, vui vẻ, và để lại nhiều kỉ niệm đẹp. không những tạo cơ hội cho ác thành viên trong đoàn đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, từ đó tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên./.

Một số hình ảnh về kỳ nghỉ hè:

Thực hiện: Phòng TV, ĐT và HTQT