Cảng biển có vai trò hết sức quan trọng - động lực phát triển kinh tế biển nói riêng, kinh tế đất nước nói chung. Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng cảng biển và mật độ tàu thuyền trong hoạt động hàng hải cũng đang làm gia tăng mối đe dọa về ô nhiễm môi trường biển. Vì vậy, việc phát triển ngành hàng hải nói chung và hệ thống cảng biển nói riêng đòi hỏi luôn phải gắn với nhiệm vụ phòng ngừa sự cố, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng ngừa, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại cảng biển, Viện Khoa học môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao xây dựng tài liệu “Hướng dẫn lập kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường tại cảng biển” (sau đây viết tắt là Hướng dẫn). Mục tiêu của tài liệu này nhằm giảm thiểu các nguy cơ, rủi ro và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển từ hoạt động cảng biển tại Việt Nam; chủ động chuẩn bị các nguồn lực, phương án, phương tiện, thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp của các doanh nghiệp cảng biển trong việc xây dựng và thực hiện công tác bảo vệ môi trường cảng biển tại Việt Nam.

Cho đến nay, Viện Khoa học môi trường đã xây dựng dự thảo Hướng dẫn. Với mục tiêu đảm bảo tính khả thi, phù hợp khi áp dụng vào thực tiễn của ngành và phục vụ hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường, Viện Khoa học môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến về nội dung dự thảo (tài liệu được gửi đính kèm theo đường link phía dưới).

Công văn góp ý của Quý cơ quan xin gửi trước ngày 05 tháng 05 năm 2021 theo địa chỉ: Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37713276; Fax: 04.37713275 (Bà Trần Thị Thu Anh; Email: anhtran.xp@gmail.com; điện thoại: 0972.529.096).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Link download tài liệu Hướng dẫn

https://drive.google.com/file/d/1Y6kcQXAzZM8fdpkemqpSMnol73juUtvB/view