Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sáng ngày 24/5, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp nghe Vụ Pháp chế báo cáo về việc xây dựng Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tham dự cuộc họp có đại diện các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Báo cáo về tình hình xây dựng dự thảo Nghị định, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Bộ TN&MT có 22 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Qua rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ còn 09 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó: 03 Thông tư thuộc  lĩnh vực đất đai, 03 Thông tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, 02 Thông tư thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và 01 Thông tư thuộc lĩnh vực khoáng sản.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết, dự thảo Nghị định dự kiến sẽ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo trình tự, thủ tục rút gọn, với  04 Chương, 23 Điều và 03 Phụ lục. Đối với các lĩnh vực đất đai và khoáng sản các quy định này được đề xuất trong các dự thảo Nghị định đang trình trình Chính phủ ban hành của từng lĩnh vực. Cụ thể, điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại 01 Thông tư thuộc lĩnh vực khoáng sản đã được đưa vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại 03 Thông tư thuộc lĩnh vực đất đai đã được đưa vào nội dung dự thảo Nghị định quy định bổ sung một số nội dung về thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư thì các điều kiện quy định tại các Thông tư thuộc lĩnh vực đất đai và khoáng sản sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, do vậy có thể có những "khoảng trống" nếu 2 Nghị định này được ban hành và có hiệu lực sau ngày 01/7/2016. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu các đơn vị xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngoài việc rà soát bảo đảm tính pháp lý của các quy định liên quan, các nội dung được quy định cũng phải bảo đảm kế thừa được các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đang được quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT đã được thực hiện ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ.

Để tháo gỡ các vướng mắc đối với các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đất đai và khoáng sản như đã nêu, Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế để bổ sung các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai vào dự thảo Nghị định. Đồng thời, Vụ Pháp chế cần đẩy nhanh tiến độ và chủ động phối hợp với các Tổng cục, Cục liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định để gửi xin ý kiến các Bộ, ngành; bảo đảm chất lượng và tiến độ dự thảo trình Chính phủ theo quy định.

(Nguồn: vea)