HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA           VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

​​            Ngày 17/12, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị về phía Tổng cục môi trường có TS. Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,  đại diện lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục. Về phía Viện Khoa học môi trường, có PGS.TS Phạm Văn Lợi – Viện trưởng, TS. Nguyễn Thị Phương Mai – Phó Viện trưởng và toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên của Viện.

Toàn cảnh buổi hội nghị

            Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị đã nêu bật được kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Viện trong năm 2018, theo đó Viện đã thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên, đề tài khoa học cấp cở sở, đề tài cấp bộ cũng như các nhiệm vụ từ nguồn sự nghiệp môi trường và nguồn sư nghiệp kinh tế. Bên cạnh đó, Viện đã biên soạn và xuất bản 03 cuốn sách chuyên khảo và đăng tải 08 bài báo nghiên cứu chuyên sâu về công tác bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan trên các tạp chí chuyên ngành. Đối với công tác hợp tác quốc tế, Viện có những hoạt động kết nối, hợp tác với các đối tác nước ngoài, cụ thể là: phối hợp với tổ chức Jica (Nhật Bản) đẩy mạnh triển khai các hoạt động của dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông”; phối hợp với các cơ quan chức năng của Đài Loan tổ chức Hội thảo “Diễn đàn Quản lý và Bảo vệ môi trường” và “Xử lý và tái chế tro bay trong công nghiệp”.

Cũng theo báo cáo, Viện đã tổ chức tốt công tác tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho công, viên chức học tập nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức các hoạt động đoàn thể nhằm nâng cao tính thần đoàn kết của toàn Viện.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức phát biểu tại Hội nghị

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trường Hoàng Văn Thức biểu dương Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên của Viện đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác đã được giao. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019,  đồng chí đưa ra những gợi ý về một số nhiệm vụ trong tâm mà Viện cần tập trung nghiên cứu và triển khai trong năm 2019 như: sửa Luật bảo vệ môi trường, nghiên cứu về rào cản thương mại, cơ chế giải quyết bồi thường thiệt hại, nghiên cứu, triển khai mô hình công nghệ xử lý ô nhiễm, xử lý chất thải, nghiên cứu về tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường.

            Kết luận Hội nghị, PGS. TS Phạm Văn Lợi  - Viện trưởng đã gửi lời cảm ơn và cảm kết sẽ tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, mở rộng các hoạt động nghiên cứu, phấn đấu đưa Viện Khoa học môi trường xứng đáng là cơ quan nghiên cứu hàng đầu về quản lý môi trường, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưa đối với lãnh đạo Tổng cục môi trường trong thời gian tới.

Thực hiện: Phòng TV, ĐT&HTQT

Một số hình ảnh tại buổi họp.