HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA CHI BỘ VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

​​            Sáng ngày 21/12,Chi bộ Viện Khoa học môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Lợi – Bí thư chi bộ,Viện trưởng, đồng chí Bùi Hoài Nam – Phó bí thư chi bộ, Phó viện trưởng cùng toàn thể đảng viên chi bộ Viện Khoa học môi trường.

Toàn cảnh buổi hội nghị

            Thay mặt Chi bộ, đồng chí Bùi Hoài Nam đọc bản báo cáo tổng kết kết quả thực hiện công tác năm trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được cũng như hạn chế về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.

Đồng chí Bùi Hoài Nam đọc bản báo cáo tổng kết.

Báo cáo đã nêu bật được kết quả công tác của Chi bộ trong năm 2018,. Theo đó, các nhiệm vụ được cấp trên giao đều hoàn thành sớm và đạt kết quả xuất sắc, tham mưu cho Tổng cục tìm ra những vướng mắc, bất cập trong các văn bản pháp luật và các văn bản liên quan về bảo vệ môi trường trong thời gian qua. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2018, chi bộ đã đạt được một số kết quả nhất định, xây dựng chi bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tôt chức; Có những chuyển biến tốt về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; Thường xuyển phối hợp công tác giữa cấp ủy chi bộ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị,….

Bên cạnh đó, báo cáo đã chỉ ra một sô hạn chế như: Công tác chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để áp dụng thành hành đông củ thể thực hiện nhiệm vu chính trị tại đơn vị còn gặp khó khắn do vấn đề khoa học môi tường rất phức tạp và nhiều biến động trong bối cảnh hội nhập quốc tế nên đôi khi còn gặp khó khắn trong vấn đề đề xuất và triển khai đề tài, nhiêm vụ; Hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, công tác phối hợp giữa cấp ủy chi bô với lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới: Chỉ đạo lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung và các kế hoạch, tiếp tục rà soát, bổ sung định hướng nghiên cứu cho 2019-2020; tập trung nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và công tác tham mưa; Thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, phòng chống tham nhũng; Tăng cường hợp tác quốc tế về mặt sô hượng và chất lượng và tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng: Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật Đảng và công tác dân vận.

Sau khi nghe báo cáo, các đảng viên trong chi bộ đã có những ý kiến bổ xung xây dựng cho ban báo cáo cũng như góp ý cho nội dung bản kiểm điểm của chi ủy.

Tiếp theo sau đó, chi bộ tổ chức kiểm điểm từng đảng viên và đưa ra những góp ý để đảng viên ngày càng hoàn thiện hơn trong tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn.

Kết luận cuộc hop, đồng chí Phạm Văn Lợi đánh giá cáo kết quả đạt được của chi ủy trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị , công tác xây dựng Đảng và yêu cầu các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

Thực hiện: Phòng TV, ĐT&HTQT