Hội thảo "Góp ý Dự thảo Thông tư quy định thủ tục để thực hiện bồi thường thiệt hại đối với môi trường" khu vực phía Nam

Để triển khai xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định thủ tục để thực hiện bồi thường thiệt hại đối với môi trường (Thông tư), Tổng cục Môi trường tổ chức chuỗi Hội thảo góp ý Dự thảo Thông tư.

​Tiếp theo Hội thảo góp ý Dự thảo Thông tư khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hà Nội, Hội nghị góp ý Dự thảo Thông tư khu vực phía Nam được khai mạc ngày 07/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong bối cảnh tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam thời gian gần đâycó xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, không chỉ gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe và tài sản của cá nhân, tổ chức mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường tự nhiên. Điển hình như: Vụ Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam xả nước thải không qua xử lý ra sông Thị Vải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của hệ động vật và thực vật ở lưu vực sông Thị Vải và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của hơn 5.000 hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; vụ Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh xả nước thải thuộc da chưa qua xử lý ra sông Đồng Điền gây ô nhiễm trầm trọng cả một vùng,...

Tuy nhiên, trên thực tế, các hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại đối với môi trường tự nhiên rất đa dạng; việc xác định mức độ thiệt hại, thu thập xác định thiệt hại, thu thập dữ liệu, chứng cứ chứng minh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế, công nghệ, thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao… Các quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với môi trường tự nhiên được quy định rải rác ở các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau với những hiệu lực pháp lý khác nhau do đó rất khó cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện và áp dụng pháp luật.

Điều này cũng cho thấy rằng nếu không có những quy định hướng dẫn cụ thể thì các quy định pháp luật hiện hành chưa thực sự phát huy được trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền và cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc phát hiện, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện và phục hồi môi trường.

Từ những căn cứ thực tiễn và pháp lý nêu trên, việc xây dựng Thông tư quy định thủ tục để thực hiện bồi thường thiệt hại đối với môi trường là rất cần thiết nhằm đảm bảo thực thi có hiệu quả các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 03/2015/NĐ-CP.

Tại Hội thảo, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến góp ý, thảo luận về vấn đề như phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại; chi phí thuê chuyên gia tính toán thiệt hại và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại; sự cần thiết của việc tổ chức, cá nhân tham gia vào cuộc họp hội đồng thẩm định dữ liệu để biết, phản biện; quy trình và tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc, đánh giá đo đạc để thu thập dữ liệu, chứng cứ, tính toán thiệt hại và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại; tính hợp lý của các bước cơ bản trong quy trình bồi thường thiệt hại; sơ đồ quy trình bồi thường thiệt hại đối với môi trường tự nhiên.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Mai Thanh Dung cho biết Thông tư khi được ban hành phải xác định cụ thể các trường hợp cần cơ quan quản lý đi xác minh, yêu cầu đền bù thiệt hại; sau khi hoàn thiện, Thông tư cần đảm bảo tính khả thi để có thể triển khai thực tế. Phó Tổng cục trưởng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và chỉ đạo Tổ soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư.

Nguồn: vea