Ngày 26/07/2019, trong khuôn khổ kế hoạch năm 2019 của nhiệm vụ Điều tra, khảo sát đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nền kinh tế chất thải ở Việt Nam”. Viện Khoa học môi trường – Tổng cục môi trường tổ chức Hội thảo Góp ý về nội dung của dự thảo Đề án phát triển kinh tế chất thải ở Việt Namtại tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi là Đề án). Mục tiêu của hội thảo nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan quản lý về nội dung của dự thảo của Đề án cũng như trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn ở địa phương.

Tham dự hội thảo có đại diện của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Sở Khoa Hoc Và Công Nghệ tỉnh Đắk Lắk, Hội Bảo Vệ Thiên Nhiên Và Môi Trường tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại Học Tây Nguyên và đại diện cho các công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS Hàn Trần Việt đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Đề án. Nội dung Đề án phát triển kinh tế chất thải ở Việt Nam sẽ góp phần thay đổi tư duy quản lý về chất thải rắn, đề xuất giải pháp mới trong hoạt động quản lý chất thải rắn xét trên quan điểm kinh tế, từ đó hạn chế lượng chất thải phải chôn lấp, đồng thời tận dụng tối đa giá trị kinh tế từ chất thải. Trên cơ sở đó Đề án cũng đã đề xuất một số giải pháp cơ bản để tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh việc triển khai các nội dung về kinh tế chất thải ở Việt Nam.

Tại hội thảo các đại biểu đều đánh giá cao nội dung trong dự thảo Đề án. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung góp ý, bổ sung các nội dung trong Đề án cho phù hợp với thực tiễn quản lý chất thải rắn ở Việt Nam. Qua các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội thảo, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung các nội dung cho phù hợp.

Thực hiện: Phòng Kinh tế môi trường

Một số hình ảnh tại hội thảo.