Hội thảo “ Xin ý kiến về danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường”

            Ngày 23 tháng 8 năm 2017 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học Môi trường đã tổ chức Hội thảo “ Xin ý kiến về danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường”. Đây là nội dung trong hợp phần của Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn giám định thiệt hại về môi trường và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường”.

          Tham dự Hội thảo có Ông Phạm Văn Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường, Ông Nguyễn Gia Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Môi trường, cùng đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch Đầu tư,  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các khu kinh tế; đại diện Công ty, doanh nghiệp đang  hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

          Thay mặt nhóm nghiên cứu, Thạc sỹ Hàn Trần Việt đã trình bày nội dung, trong đó nêu rõ sự cần thiết của việc xây dựng danh mục, nguyên tắc thực hiện và đề xuất danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường. Tại Hội thảo các đại biểu tham dự đã tham gia góp ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung, đặc biệt tập trung vào nội dung đề xuất danh mục đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.

          Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS Phạm Văn Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự Hội thảo và có những ý kiến góp ý hết sức quý báu, giúp nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề xuất danh mục này.

          Một số hình ảnh của Hội thảo: