HỘI THẢO “ XIN Ý KIẾN VỀ DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI MUA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG  THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG”

          Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn giám định thiệt hại về môi trường và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường”, ngày 6 tháng 10 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh,Viện Khoa học Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Xin ý kiến về danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường”

          Tham dự Hội thảo có PGS.TS Phạm Văn Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường, Ông Bùi Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường, cùng đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

          Thay mặt nhóm nghiên cứu, Thạc sỹ Trần Bích Hồng đã trình bày nội dungtrong đó nêu rõ sự cần thiết của việc xây dựng danh mục, nguyên tắc thực hiện và đề xuất danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường. Tại Hội thảo các đại biểu tham dự đã tham gia góp ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung, đặc biệt tập trung vào nội dung đề xuất danh mục đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.

          Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS Phạm Văn Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự Hội thảo và có những ý kiến góp ý hết sức quý báu. Trên cơ sở ý kiến góp ý tại Hội thảo này, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung các nội dung đảm bảo sự phù hợp, chính xác trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

         Một số hình ảnh của Hội thảo: