HỘI THẢO “XIN Ý KIẾN VỀ DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI MUA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG” TẠI HÀ NỘI

      Ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Xin ý kiến về danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường”. Hội thảo được tổ chức nhằm xin ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận về dự thảo danh mục trên.

      Tham dự Hội thảo, về phía Viện Khoa học Môi trường có PGS.TS Phạm Văn Lợi, Viện trưởng, TS. Bùi Hoài Nam, Phó Viện trưởng, cùng đại diện của các đơn vị: Cục Hóa chất, Cục An toàn Môi trường, Bộ Công thương , Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, Sở Công thương tỉnh Hưng Yên, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Công ty  Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Pin - ẮC quy Hà Nội, Công ty Cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú…

      Nhóm nghiên cứu đã trình bày nội dungtrong đó tập trung vào nội dung đề xuất danh mục các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường. Đây là dự thảo đã được chỉnh sửa, bổ sung và tiếp thu ý kiến của các Sở Ban ngành ở Trung ương và địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học. Các đại biểu tham dự hội thảo đã tham gia góp ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung nhằm đề xuất danh mục đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường được chính xác, phù hợp, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng.

      Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS Phạm Văn Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự Hội thảo và có những ý kiến góp ý hết sức quý báu. Trên cơ sở ý kiến góp ý tại Hội thảo này, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung các nội dung đảm bảo sự phù hợp, chính xác trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

Thực hiện

                                                                                                        Phòng TT,TV,ĐT