Trong khuôn khổ hợp phần 1 của Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn giám định thiệt hại về môi trường và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường”, ngày 11/8/2017 Viện Khoa học môi trường đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường.

Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện Chiến lược, chính sáchTài nguyên và Môi trường;Trung tâm quan trắc môi trường; Cục Cảnh sát môi trường, Viện Khoa học pháp lý, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội cùng cán bộ, nghiên cứu viên của Viện Khoa học Môi trường.

 

Tại hội thảo này, Viện Khoa học Môi trường đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cụ thể  về nội dung Dự thảo Thông tư cũng như một số chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đây sẽ là những ý kiến hữu ích, là cơ sở để Viện cùng nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện nội dung của bản Dự thảo Thông tư, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết thực tiễn yêu cầu giám định thiệt hại về môi trường hiện nay.