HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ NĂM 2017

        Ngày 18/1/2018 tại phòng họp A805 trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “ Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn giám định thiệt hại về môi trường và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường” năm 2017. Nội dung của nhiệm vụ  này gồm 02 hợp phần chính đó là: nội dung giám định thiệt hại về môi trường và nội dung về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường. 
       Tham dự cuộc họp có TS Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cùng các thành viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà quản lý,nhà khoa học đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía Viện Khoa học Môi trường có PGS.TS Phạm Văn Lợi, Viện trưởng, cùng với các cán bộ, nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ. 

 

        Trên cơ sở ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng và ý kiến giải trình của chủ nhiệm nhiệm vụ,  chủ tịch Hội đồng có ý kiến kết luận và đề nghị nhóm nghiên cứu nghiên cứu và  tiếp thu các ý kiến, đảm bảo phù hợp với các nội dung đã được phê duyệt.

                                                                               Thực hiện

                                                                          Phòng TT,TV,ĐT