Họp Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ

Ngày 23/6, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

​Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Nội vụ, đại diện các Vụ trực thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ là thành viên Hội đồng xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.

Từ năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xác định Chỉ số CCHC của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ. Năm 2015, Bộ thực hiện xác định Chỉ số CCHC của 08 Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, gồm các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam; các Cục: Quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Viễn thám quốc gia. Việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC nhằm mục tiêu đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ.

Năm 2015, Bộ TN&MT áp dụng Bộ Chỉ số CCHC đánh giá đối với 7 lĩnh vực (36 tiêu chí và 82 tiêu chí thành phần) gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và thực hiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính. Tổng số các mức điểm tối đa của các lĩnh vực cộng lại thành 100 điểm. Trong đó, điểm tự đánh giá chiếm 80/100 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 20/100 điểm. 

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Tân Tuyến phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Tân Tuyến cho biết, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số CCHC hoàn thiện việc chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2015 của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ. Kết quả cho thấy, sau 3 năm thực hiện xác định Chỉ số CCHC của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, điểm số CCHC của các đơn vị năm sau đều cao hơn năm trước, cho thấy nỗ lực và nâng cao nhận thức trong CCHC của các đơn vị.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Nội vụ đánh giá việc thực hiện xác định chỉ số CCHC của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ TN&MT ngày càng đi vào nề nếp, quy củ và thực chất. Đại diện Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ TN&MT hoàn thiện chấm điểm CCHC các Tổng cục, Cục sớm hơn vào đầu năm, để các đơn vị biết được ưu, nhược điểm trong CCHC của đơn vị và rút kinh nghiệm, tổ chức thực hiện CCHC tốt hơn trong năm sau.

Các thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC cũng đóng góp ý kiến đối với kết quả chỉ số CCHC của các Tổng cục, Cục trong năm 2015. Đồng thời, góp ý nhằm nâng cao hiệu quả, tính thực chất của công tác xác định Chỉ số CCHC như cải thiện phương pháp chấm điểm; điều chỉnh các tiêu chí chấm điểm phù hợp với yêu cầu thực tế; hoàn thiện bảng câu hỏi điều tra xã hội học; gắn CCHC với công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền… 

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao kết quả làm việc nghiêm túc của Vụ Tổ chức cán bộ và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số CCHC của Bộ. Thứ trưởng đề nghị Tổ Thư ký tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng để rà soát lại, sớm hoàn thiện Chỉ số CCHC năm 2015 của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ để công bố công khai kết quả, giúp các đơn vị xác định rõ tầm quan trọng của công tác CCHC; đồng thời, phát huy những mặt mạnh và khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác CCHC của đơn vị mình.

Để công tác CCHC của các đơn vị ngày càng được nâng cao trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp để rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC phù hợp hơn với tình hình thực tế và thiết kế, xây dựng bảng câu hỏi điều tra xã hội học khoa học, chuẩn mực hơn. Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ Thi đua, khen thưởng và tuyên truyền căn cứ theo kết quả Chỉ số CCHC hàng năm của các Tổng cục, Cục để có hình thức khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho các đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC của đơn vị trong năm.

(Nguồn: vea)