Họp nghiệm thu nhiệm vụ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018

Ngày 19/02/2019 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu kết quả giữa kỳ nhiệm vụ “ Điều tra, khảo sát, đề xuất cơ chế chính sách phát triển nền kinh tế chất thải tại Việt Nam”.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Trọng Cửu, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các thành viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà quản lý,nhà khoa học đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía Viện Khoa học Môi trường có PGS.TS Phạm Văn Lợi, Viện trưởng, cùng với các cán bộ, nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ.

Mở đầu cuộc họp, Thạc sĩ Hàn Trần Việt, chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt nội dung kết quả đạt được trong giai đoạn 1 của nhiệm vụ trong năm 2018. Trên cơ sở đó, các thành viên hội đồng đã có những ý kiến góp ý cụ thể để chủ nhiệm nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung các nội dung nghiên cứu.

        Thay mặt chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Trọng Cửu, thay mặt Hội đồng yêu cầu đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên để bổ sung vào nội dung nghiên cứu đảm bảo sản phẩm đạt tiến độ và chất lượng trong năm 2019.

Thực hiện: Phòng Tư vấn, Đào tạo và HTQT