Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2017

Nhằm giới thiệu với du khách quốc tế và nội địa những điểm du lịch sinh thái, những công trình cải tạo môi trường trên địa bàn TPHCM, dự án Điểm đến xanh thuộc Chiến dịch Giờ trái đất 2017 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với các đơn vị liên quan đã được triển khai.

Tình nguyện viên vớt rác trên hệ thống kênh rạch kết hợp tuyên truyền điểm du lịch xanh của TPHCM

Xin giới thiệu một số hoạt động của hơn 500 tình nguyện viên với nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2017.

Các tình nguyện viên hướng dẫn du khách tham quan các điểm đến xanh của TPHCM

Nguồn: vea