Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế Giới: Sáng tạo, bài bản, hướng tới cộng đồng

Sáng 19/5,  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (MTTG) và Ngày Đại dương Thế giới (ĐDTG) năm 2016.

​​Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã báo cáo về kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng MTTG 05/6/2016. Theo đó, Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày MTTG năm 2016; đã làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) Lào Cai, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam để thống nhất các nội dung, kế hoạch và phân công trách nhiệm tổ chức các hoạt động.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đã ban hành Công văn hướng dẫn tổ chức Ngày MTTG năm 2016; xây dựng kế hoạch và phân công tổ chức thực hiện cho từng hoạt động thuộc chuỗi hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày MTTG năm 2016 và hoàn thành một số nội dung công việc đối với Chương trình Lễ Phát động "Tháng hành động vì môi trường"; làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo về các hoạt động phối hợp đối với việc tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia Hưởng ứng Ngày MTTG và Ngày ĐDTG tại tỉnh Nam Định.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà hoan nghênh công tác chuẩn bị của Tổng cục Môi trường và các đơn vị có liên quan. Bộ trưởng cho rằng các hoạt động hưởng ứng Ngày MTTG và Ngày ĐDTG năm 2016 phải được tổ chức sáng tạo, bài bản; các chương trình nghệ thuật cần gắn liền với các hoạt động về bảo vệ môi trường nhằm giúp cộng đồng dễ cảm nhận, gần gũi, giúp người dân hiểu và cùng hành động vì môi trường và biển đảo quê hương.

Bộ trưởng chỉ đạo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm việc với UBND tỉnh Lào Cai để thống nhất các nội dung, kế hoạch sẽ triển khai tại tỉnh Lào Cai; chỉ đạo Tổng cục Môi trường làm đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày MTTG năm 2016.

(Nguồn: vea)