Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa ký ban hành Quyết định số 1174/QĐ-BTNMT về thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của các Bộ, ngành và địa phương năm 2016. Trưởng đoàn là Ông Lê Văn Hữu , Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ TN&MT; Phó Trưởng đoàn là Ông Lại Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.

Thành viên đoàn bao gồm đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT; đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội và các chuyên viên liên quan của Vụ Kế hoạch, Bộ TN&MT.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của các Bộ, ngành và địa phương. Trong đó, tập trung vào kiểm tra việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) tại các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. 

Danh sách các Bộ, ngành, địa phương sẽ được kiểm tra bao gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; 04 tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng là Lai Châu, Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh; 03 tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông; 02 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là Đồng Tháp và An Giang.

(Nguồn: vea)

Sưu tầm: Viện Khoa học Môi trường