Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 132/2008/QĐ-TTg thành lập Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, Tổng...

Xem thêm