NĂM 2016: Hoạt động Diễn đàn Thanh niên với Môi trường tại Vườn Quốc gia Cúc Phương

           Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là vấn đề có vai trò và ý nghĩa to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên trên khắp cả nước đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, giữ gìn màu xanh và bảo vệ môi trường.

           Nhằm phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, ngày 16-9- 2016, Đoàn Thanh niên Tổng cục Môi trường tổ chức Diễn đàn “Thanh niên với Môi trường” nhằm kết nối đoàn viên, thanh niên đang công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, vai trò của từng đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường.

            Đoàn Thanh niên Viện Khoa học môi trường – Tạp chí môi trường đã tích cực tham gia, đề xuất nội dung trao đổi, chuẩn bị bài tham luận, tài liệu phục vụ diễn đàn, và đã góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Thanh niên với môi trường.

Một số hình ảnh tại Diễn đàn: