Năm 2016, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được tổ chức tại Quảng Nam

Ngày 09/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3266/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị đồng chủ trì, phối hợp tổ chức các sự kiện quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn  năm 2016 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”.

Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường được xã hội nhìn nhận theo hướng tích cực, trong đó vấn đề môi trường tại các đô thị đang được cộng đồng quan tâm. Nhiều chương trình, dự án, nhất là các chiến dịch, hoạt động về bảo vệ môi trường tại các đô thị trên cả nước được đầu tư thực hiện đã tạo được sự thay đổi bộ mặt đô thị và nâng cao chất lượng đô thị. Với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tập trung nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường tại các khu vực đô thị. 
Năm nay, tỉnh Quảng Nam được lựa chọn là nơi để tổ chức Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn bởi đây là địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năm du lịch trong thời gian gần đây.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. 
Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch từ năm 1994. Hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với một tỉnh, thành phố và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức các hoạt động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Đến nay, Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các Bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.

(Nguồn:VEA)