Ngày 29/9: Bộ TN&MT công bố Báo cáo Môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, 05 năm một lần, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường theo kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia để trình Quốc hội.

​Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu đánh giá tổng thể hiện trạng môi trường Việt Nam trong 5 năm, kể từ năm 2011 đến năm 2015. 
Nội dung báo cáo phản ánh tổng quan về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và sức ép lên môi trường trong giai đoạn 2011 - 2015; vấn đề biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai bất thường làm gia tăng những tác động tiêu cực lên môi trường nước ta.
Báo cáo cũng phân tích, đánh giá diễn biến môi trường đất, nước, không khí, đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường nổi cộm trong thời gian qua. Đặc biệt là các sự cố ô nhiễm môi trường đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng sẽ đánh giá tác hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, đánh giá về công tác quản lý môi trường giai đoạn 2011 - 2015, những cơ hội và thách thức, từ đó, định hướng công tác bảo vệ môi trường và đề xuất các giải pháp cụ thể, cũng như những kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới.
Nhằm cung cấp thông tin tới các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, cộng đồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Lễ Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 vào hồi 14h00, thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hội trường, tầng 5, Nhà B), số 10, phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Dự kiến Bộ trưởng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì buổi lễ công bố. Khách mời tham dự là đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức, các chuyên gia về môi trường của Việt Nam và quốc tế, các cơ quan truyền thông.
Mời xem Chương trình lễ công bố chi tiết tại đây!

Nguồn: vea