- Cơ quan hợp tác: Trung tâm Kinh tế xanh (Center of Green Economy) trực thuộc Viện nghiên cứu kinh tế Chung-Hua (CIER), Đài Loan.

- Thời gian: Từ năm 2017

- Nội dung hợp tác: kinh tế xanh, công nghệ môi trường, tái chế chất thải, sử dụng năng lượng bền vững.

Một số hình ảnh tại cuộc họp: