Quan trắc, giám sát môi trường Quý 2 năm 2020 tại Nhà máy nước mặt sông Đuống

Ngày 9/6, đoàn quan trắc của Viện Khoa học môi trường đã tiến hành quan trắc, lấy mẫu nước sạch, nước mặt, nước thải giai đoạn hoạt đông, nước thải phòng thí nghiệm và bùn thải phục vụ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ quý 2 năm 2020 tại Nhà máy nước sạch Sông Đuống của Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống.