Sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về môi trường

Ngày 10/8, Tổng cục Môi trường đã có buổi họp với Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ nhằm triển khai Hội nghị trực tuyến về môi trường, với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Văn Tài - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, ông Chu Đức Nhuận - Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ.


Hội nghị trực tuyến toàn quốc về môi trường là Hội nghị thứ 4 được Chính phủ tổ chức trong năm. Hội nghị sẽ tập trung giải quyết các tồn tại, khó khăn và trách nhiệm của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu tại cuộc họp

Dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức vào tuần cuối tháng 8 năm 2016.

(Nguồn: vea)