SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 8

Ngày 13/8/2018, Viện Khoa học môi trường đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học tháng 8. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có PGS.TS Phạm Văn Lợi, Viện trưởng cùnglãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng và toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên của Viện. Nội dung được thảo luận là các vấn về cơ sở lý luận và các nội dung để thực hiện kinh tế chất thải ở Việt Nam.

Ông Hàn Trần Việt, chủ nhiệm nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế chất thải ở Việt Nam” đã trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở đó các cán bộ, nghiên cứu viên của Viện đã tham gia góp ý kiến, tập trung vào các nội dung cần thảo luận, trong đó làm rõ nội hàm của vấn đề kinh tế chất thải, nhiệm vụ cần thực hiện và những giải pháp cụ thể đề ra.

Kết luận buổi sinh hoạt khoa học, PGS.TS Phạm Văn Lợi, Viện trưởng đánh giá nội dung nghiên cứu là cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn và phù hợp với xu hướng phát triển của một số nước trên thế giới. Viện trưởngđã nêu ra một số gợi ý để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các nội dung được hoàn chỉnh hơn.

Ảnh: Viện trưởng phát biểu tại buổi sinh hoạt khoa học

Ảnh: Toàn cảnh buổi sinh hoạt khoa học