Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Môi trường và tổ chức quốc tế Sáng kiến thương mại bền vững – Sustainable Trade Initiative (IDH) về quản lý môi trường trong ngành dệt may, năm 2018, hai bên đã phối hợp xây dựng tài liệu Hướng dẫn “Quản lý hóa chất hướng tới giảm phát thải hóa chất độc hại trong doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam” (sau đây viết tắt là Hướng dẫn).

Hướng dẫn được soạn thảo với mục tiêu giúp các doanh nghiệp quản lý an toàn hóa chất trong quá trình sản xuất, giảm phát thải hóa chất độc hại vào môi trường, tuân thủ các quy định trong nước và một số quy định quốc tế khi xuất khẩu sản phẩm vào thị trường quốc tế, hướng tới một nền sản xuất thân thiện môi trường và bền vững.

Tổng Cục Môi trường trân trọng giới thiệu tài liệu nêu trên để Quý đơn vị tham khảo, áp dụng trong quá trình sản xuất.

Quý đơn vị Download tài liệu "Quản lý hóa chất hướng tới giảm phát thải hóa chất độc hại trong doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam" theo đường link dưới để xem nội dung chi tiết.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1BU5ZjNyuOAOgy-VZsuK-6dn4FZv4gl9W/view

 

Trân trọng!