Tập huấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững khu vực các tỉnh phía Nam

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Tổng cục Môi trường phối hợp với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tổ chức chuỗi Hội thảo tập huấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các nhà hoạch định chính sách trên phạm vi cả nước.

​Tiếp theo Hội nghị tập huấn khu vực miền Trung và Tây Nguyên được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng, Hội nghị tập huấn khu vực phía Nam được khai mạc sáng ngày 18/8 tại Thành phố Cần Thơ.

Trên 60 học viên đại diện cho các Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 

nhà khoa học đến từ các đơn vị nghiên cứu - triển khai khoa học và công nghệ thuộc 16 tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam đã tham dự Hội thảo tập huấn. Tham dự và chào mừng khóa tập huấn còn có ông Nguyễn Minh Thế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ.

Ông Nguyễn Minh Thế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ, phát biểu chào mừng lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Khóa tập huấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh: Nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức, sự tăng trưởng nóng, tăng trưởng theo chiều rộng không theo chiều sâu, việc sử dụng và khai thác quá mức tài nguyên, thiên nhiên, sử dụng thiết bị và công nghệ lạc hậu trong sản xuất, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng không chỉ ở mỗi tỉnh, mỗi ngành. Việc phổ biến áp dụng phương thức sản xuất sạch hơn vào thực tiễn cuộc sống là cách tốt nhất để tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm và tránh phát thải các chất ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sức khỏe cho con người và thúc đẩy sản xuất, tiêu dùngbền vững.

Chương trình tập huấn tập trung các nội dung chính như: Hướng dẫn những kiến thức về sản xuất sạch hơn, lợi ích từ việc áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững; các nguyên tắc thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; các biện pháp, giải pháp phổ biến tuyên truyền và vận động cộng đồng, người dân, doanh nghiệp trên cả nước thực hiện sản xuất và tiêu thụ bền vững... Ngoài ra, các học viên còn được tham quan thực tế tại các doanh nghiệp đã áp dụng thành công mô hình sản xuất sạch hơn; nghe doanh nghiệp giới thiệu về hiệu quả thực hiện, kinh nghiệm triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện.

Sau khi tham dự khóa học, các học viên có thể triển khai thực hiện tại đơn vị để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tái sử dụng các nguyên vật liệu, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Khóa tập huấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững khu vực phía Bắc sẽ được Tổng cục Môi trường tiếp tục tổ chức tại Thành phố Bắc Ninh vào ngày 24 - 25/8/2016.

Một số hình ảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn

Các học viên trình bày bài tập va trao đổi nội dung các chuyên đề

Các học viên tham quan mô hình sản xuất sạch hơn tại Công ty AnBi Cần Thơ

(Nguồn: VEA)