Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Khoa học môi trường

Thực hiện Quyết định số 728/QĐ-TCMT ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Khoa học môi trường; căn cứ Công văn số 2652/TCMT-TCCB ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc triển khai kế hoạch tuyển viên chức của Viện Khoa học môi trường năm 2021, Viện Khoa học môi trường thông báo tuyển dụng 07 chỉ tiêu viên chức, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1. Điều kiện dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

  • Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;
  • Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;
  • Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;
  • Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học

- Có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

1.3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể cho các vị trí tuyển dụng tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông báo này.

1.4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

           - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

           - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

          - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

1.5. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận Phiếu

1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo hồ sơ dự tuyển) vào một vị trí việc làm tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (nếu đăng ký xét tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự xét tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Hai ảnh 4x6 và 2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

Lưu ý:  Đối với các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố và địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì có thể nộp hồ sơ, các văn bằng, chứng chỉ bản photo (nếu chưa có bản công chứng) theo đường bưu điện đồng thời scan hồ sơ và gửi qua địa chỉ email của đơn vị (isemvietnam@gmail.com). Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và có thể tổ chức xét tuyển thì yêu cầu các thí sinh thuộc đối tượng này nộp hồ sơ đã được công chứng hợp pháp theo quy định về nơi tiếp nhận hồ sơ của đơn vị trước khi xét tuyển tại Vòng 2 (vòng phỏng vấn).

2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Địa điểm: Viện Khoa học môi trường, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thí sinh dự thi có thể nộp trực tiếp tại địa chỉ cơ quan hoặc qua email: isemvietnam@gmail.com (đối với các thí sinh đang trong vùng dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội).

- Điện thoại: 024.37713275; Cán bộ phụ trách: 0989059582 (Chị Quỳnh).

III. Trình tự tiếp nhận Phiếu Đăng ký dự tuyển, tổ chức tuyển dụng

1. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

  • Viện Khoa học môi trường thành lập Ban thu Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí tuyển dụng theo quy định;
  • Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2.2. Vòng 2:

- Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

- Nội dung phỏng vấn: Các quy định liên quan Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường hoặc Viện trưởng Viện Khoa học môi trường quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Lịch trình tuyển dụng

1. Thời gian thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng:

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, thông báo công khai việc tuyển dụng viên chức trên Báo Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường (http://www.vea.gov.vn); trang thông tin điện tử của Viện Khoa học môi trường (esi.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Viện về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển; số điện thoại di động hoặc cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển.

2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 15 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2021 (đủ 30 ngày) kể từ ngày công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (nhận hồ sơ trong giờ hành chính nếu thi sinh đến nộp trực tiếp).

Trường hợp hồ sơ nộp theo đường bưu chính được tính theo dấu bưu điện, chậm nhất đến 17 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2021.

3. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: chậm nhất 10 ngày sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ người dự tuyển đăng ký.

V. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.Thời gian nộp lệ phí: thu sau khi đã qua vòng 1 xét tuyển hồ sơ./.

PHỤ LỤC 01

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể cho các vị trí tuyển dụng viên chức làm việc
tại
Viện Khoa học môi trường năm 2021

(Kèm theo Thông báo số       /TB-KHMT ngày  14  tháng 9  năm 2021 của Viện Khoa học môi trường)

TT

Vị trí tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

Nơi làm việc sau khi được tuyển dụng

1

Kế toán

1

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán;

- Nắm được và có khả năng áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính kế toán, kiểm toán, thuế;

Viện Khoa học môi trường, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2

Hành chính-Tổng hợp

1

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thuộc các ngành, lĩnh vực có liên quan.

- Nắm được các văn bản quy định liên quan đến công tác văn phòng;

3

Nghiên cứu kinh tế môi trường

1

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế môi trường hoặc ngành khác có liên quan.

- Nắm được chiến lược, chính sách phát triển lĩnh vực kinh tế và môi trường.

4

Nghiên cứu quản lý môi trường và phát triển bền vững

2

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành: Môi trường, luật, nông – lâm nghiệp hoặc các ngành khác có liên quan.

- Nắm được chính sách, chiến lược phát triển lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.

5

Thông tin, Tư vấn và Đào tạo về môi trường

2

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: môi trường, công nghệ, nông – lâm nghiệp, ngoại ngữ, hoặc các ngành khác có liên quan;

- Nắm được chính sách, chiến lược phát triển lĩnh vực môi trường, tư vấn, đào tạo.

Tổng cộng

07

Chỉ tiêu

 

Xem toàn bộ Thông báo tại đây: https://drive.google.com/file/d/1A8-tjP0U3tLBx4ITlmd22pVSYaAqLdEq/view?usp=sharing