Năm 2020, Tổng cục Môi trường đã được Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát đánh giá cơ sở thực tiễn và hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”. Mục tiêu của nhiệm vụ là đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các tiêu chí về môi trường trong Bộ tiêu chí Nông thôn mới, từ đó hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2021-2025.

Để đảm bảo thu thập được số lượng thông tin có tính đại diện, Tổng cục Môi trường tiến hành điều tra, khảo sát thực tế và thu thập thông tin thông qua phiếu điều tra. Tổng cục Môi trường kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm, cung cấp thông tin theo mẫu phiếu điều tra (gửi kèm công văn).  File mềm Mẫu phiếu điều tra và Dự thảo Tiêu chí môi trường giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất được tải tại đường dẫn (đường link) phía dưới.

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Viện Khoa học Môi trường - Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.3771.3276; 0904.877.889 (Bà Lưu Thị Hương); Emailmaintp@vea.gov.vn.

Đề xuất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025: https://drive.google.com/file/d/1k_-zcB2GTsfQJ5aDX33NRtD4uzap0RVv/view

I. Mẫu phiếu cấp tỉnh

https://drive.google.com/file/d/1OCFzlH20IUhD7xRD-_UyUR6Ie6cukkNl/view

II. Mẫu phiếu cấp huyện

https://drive.google.com/file/d/1QYbk6z4uvbYK9SS8u0vhDLG-dVQMBDwu/view

III. Mẫu phiếu cấp xã

1. Mẫu phiếu đối với các xã thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc:

https://drive.google.com/file/d/1QWuJNbjgOuktS6q-hRb9yfSWjJ_8vp6l/view

2. Mẫu phiếu đối với các xã thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng:

https://drive.google.com/file/d/1Bweu0nzqHTyNvKnyXuL76Mx7VZdCB5yf/view

3. Mẫu phiếu đối với các xã thuộc Bắc Trung bộ

https://drive.google.com/file/d/1OL1YLDx22M8Kf-N_XXvWLOQkCrQseAqz/view

4. Mẫu phiếu đối với các xã thuộc Duyên hải Nam trung bộ

https://drive.google.com/file/d/1aJvOf5RvAYGYnC_BL7vOF1PyaKImlTla/view

5. Mẫu phiếu đối với các xã thuộc Tây Nguyên

https://drive.google.com/file/d/11NvNO5xbsTB_mKustmpPcJXgKIoL-Kk7/view

6. Mẫu phiếu đối với các xã thuộc Đông Nam bộ

https://drive.google.com/file/d/1DQVQWniekK_kaWD5-XV_9Bf9yUHmhPRG/view

7. Mẫu phiếu đối với các xã thuộc Đồng bằng sông Cửu Long

https://drive.google.com/file/d/1zQoyxgKPGDxVxjUO-Js7BGu3AmHvOFl-/view