Trong năm 2022, Viện Khoa học môi trường triển khai tổ chức hoạt động điều tra khảo sát thực trạng thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải, khí thải, và phục hồi môi trường sau sự cố nước thải ở tại các địa miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam đối với Cơ sở sản xuất: bao gồm KCN, KCX, KCNC, CCN, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và Cơ sở xử lý chất thải (theo 17 loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) thuộc Nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây sự cố môi trường, xây dựng nội dung hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải (nước thải, khí thải) và phục hồi môi trường sau sự cố nước thải.

Đoàn làm việc đã làm việc với các đơn vị như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Ban quản lý các KCN, KKT, các Công ty hạ tầng KCN và các doanh nghiệp thuộc 17 loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đoàn khảo sát làm việc với cơ quan quản lý

Nhìn chung, các đơn vị đã phối hợp, trao đổi với đoàn công tác, cung cấp thông tin thực tiễn về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải, khí thải, và phục hồi môi trường sau sự cố nước thải, đặc biệt tham quan trực tiếp hệ thống xử lý nước thải, khí thải tại các doanh nghiệp.

TS. Bùi Hoài Nam, Phó Viện trưởng, Chủ nhiệm Nhiệm vụ trực tiếp trao đổi với cán bộ vận hành hệ thống xử lý chất thải tại doanh nghiệp

Một số hình ảnh khác

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống máy bơm khí hiện đại của doanh nghiệp