Vận động cộng đồng bảo vệ môi trường: Cần sự chung tay của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp

Để bảo vệ môi trường, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực xây dựng, thực hiện các chương trình hành động, giải pháp nhằm cải thiện bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong đó nêu rõ quan điểm: “Bảo vệ và giám sát việc thực thi pháp luật về môi trường không chỉ thuộc trách nhiệm của các cấp chính quyền mà còn là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân và toàn xã hội, trong đó có các tổ chức xã hội”.


​Các tổ chức xã hội, mặc dù đảm nhận nhiều vai trò trong hoạt động giám sát bảo vệ môi trường (BVMT), song cơ chế tham gia vào quá trình giám sát việc thực thi pháp luật về BVMT vẫn chưa được xác lập rõ ràng, hiệu quả đối với mọi loại hình tổ chức xã hội chưa cao.

 

Với mục đích, tăng cường hơn nữa vai trò cua các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, ngày 23/6, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT),Tổng cục môi trường phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Liên minh các tổ chức phi chính phủ Việt Nam tổ chức Hội thảo, Tọa đàm về chủ đề “Tăng cường vai trò của tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động tuyền truyền vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường”. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường do Bộ TN&MT phát động.

 

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; ông Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; GS.TSKH Trần Văn Miều, đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; bà Nguyễn Thu Huệ, Chủ tịch Liên minh các tổ chức phi chính phủ Việt Nam; ông Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban thường trực, Phó Tổng thư ký văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo các Viện nghiên cứu, Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội, Trung tâm, Câu lạc bộ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Tổ chức phi chính phủ Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu khai mạc Hội thảo đã nhấn mạnh, “Bảo vệ môi trường đã, đang và sẽ là vấn đề sống còn đối với mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư; là việc phải làm thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm của mọi công dân”.

 

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, giai đoạn 2010-2016, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ Việt Nam đã triển khai được nhiều hoạt động tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường như tham gia xây dựng cơ chế chính sách, luật pháp, phản biện, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về BVMT; đào tạo, tập huấn, hội thảo khoa học tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT; xây dựng các mô hình cộng đồng cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo gắn với BVMT,…

 

Theo ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, từ năm 2004 đến nay, Hội  đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia vào công cuộc bảo vệ môi trường ở Việt Nam như xây dựng 27 mô hình vệ sinh, bảo vệ môi trường tại cộng đồng; thực hiện 24 dự án xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước…; 16 dự án nâng cao nhận thức vè môi trường cho người dan và các tổ chức liên quan… 
 

Tuy nhiên, với việc Luật Bảo vệ môi trường mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì trong thời gian tới, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ Việt Nam cần tăng cường hơn nữa sự tham gia hiệu quả vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho cộng đồng và toàn xã hội nói riêng, đặc biệt là tham gia vào hoạt động theo dõi, phát hiện, tố giác các sai phạm về pháp luật bảo vệ môi trường cũng như quá trình thực thi, giám sát môi trường nhanh và hiệu quả, giúp cho các cơ quan  quản lý môi trường giải quyết kịp những vấn đề ô nhiễm môi trường ngay từ khi mới xuất hiện.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết, thẳng thắn, bổ ích chỉ rõ những hoạt động cần phối hợp thực hiện trong thời gian tới, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan tham gia trong công tác tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường; đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì mục tiêu quan trọng đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 

Trong thời gian tới, ông Nghiêm Vũ Khải cho biết, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với Tổng cục Môi trường nhằm tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. 

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, đại diện cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng thư ký VCCI đề xuất một số giải pháp, định hướng trong thời gian tới để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp vừa đẩy mạnh sản xuất vừa bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, vững bước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam đã ký kết.

(Nguồn: vea)