Việt Nam - Nhật Bản: Đối thoại chính sách về môi trường

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản tổ chức cuộc họp đối thoại chính sách về môi trường lần thứ 3.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc đối thoại và xem như một minh chứng cho hợp tác chặt chẽ và cụ thể giữa hai Bộ trong việc thực hiện các cam kết đã được nêu trong Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường đã được hai Bộ trưởng ký năm 2013.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp

 

Kể từ sau các cuộc họp đối thoại chính sách đã được hai bên tổ chức thành công tại Hà Nội năm 2014 và tại Tokyo năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xây dựng và hoàn thiện các hoạt động thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác.

 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã nhận được nhiều hỗ trợ của phía Nhật Bản trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng và phê duyệt phương pháp luận của các dự án theo cơ chế tín chỉ chung (JCM) và tăng cường năng lực cho Ban thư ký phía Việt Nam trong việc cùng tham gia và điều hành các hoạt động trong Ủy ban hỗn hợp hai nước về JCM.

 

Với điều kiện phát triển hiện nay, Việt Nam cần phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện, học tập cách thức tiến hành của các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản để từ đó có lộ trình và bước đi phù hợp trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với sự thay đổi cực đoan của thời tiết hiện nay.

 

“Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ việc hoàn thiện các thể chế pháp lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thông qua việc phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia của Việt Nam; hỗ trợ xây dựng các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới như kế hoạch tăng trưởng xanh ngành tài nguyên và môi trường, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, nước thải, thúc đẩy ứng dụng các mô hình công nghệ xử lý môi trường tiên tiến... phù hợp với ưu tiên của hai bên và trên nguyên tắc hiệu quả, thiết thực, đôi bên cùng có lợi” - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Môi trường Shigemoto Kajihara phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Shigemoto Kajihara cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Qua các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản trong 3 năm qua, có thể nhận thấy rằng các hoạt động hợp tác đã được thực hiện rất hiệu quả, triển khai tốt Bản ghi nhớ đã đuợc Bộ trưởng hai bên ký kết, những kết quả này cần được thúc đẩy và phát huy hơn nữa nhằm thực chất hóa các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, thúc đẩy hợp tác về môi trường ngang tầm với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai Chính phủ.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường của Việt Nam đã có bước phát triển mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường, giữ cân bằng sinh thái, bảo đảm chất lượng môi trường sống vì sức khoẻ của người dân và sự phát triển bền vững đất nước.

 

Tuy nhiên, nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của nhiều cấp chính quyền, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng còn yếu kém. Tình trạng coi trọng các lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ công tác bảo vệ môi trường còn phổ biến. Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng tinh vi, nghiêm trọng. Hệ thống tổ chức quản lý chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Yêu cầu bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình hoạch định chính sách; nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường còn hạn hẹp. Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng và vai trò giám sát thực thi pháp luật của các tổ chức chính trị - xã hội vào bảo vệ môi trường còn rất hạn chế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Mai Thanh Dung phát biểu tại cuộc họp

 

Các đại biểu đề xuất trong thời gian tới, Nhật Bản cần đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật và kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; hỗ trợ một số địa phương thực hiện thí điểm việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm cao và các đô thị đông dân cư, khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ.

 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân hoan nghênh những kết quả tích cực mà hai bên đã thảo luận. Thứ trưởng mong muốn hai Bộ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa, góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung Biên bản ghi nhớ màhai bên cùng ký kết. Cụ thể hóa hơn nữa các lĩnh vực hợp tác thành chương trình, dự án hợp tác cụ thể về xây dựng chính sách, hỗ trợ thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh ngành tài nguyên và môi trường, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, nước thải, thúc đẩy ứng dụng các mô hình công nghệ xử lý môi trường tiên tiến của Nhật Bản.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

(Nguồn: vea)